minikáry v zahraničí - východní Německo a ostatní soc. státy