Pokyny pro organizaci a řízení minikárového sportu 1.