Pokyny pro organizaci a řízení minikárového sportu 3.