Pokyny pro organizaci a řízení minikárového sportu 4.