Pokyny pro organizaci a řízení minikárového sportu 5.