Pokyny pro organizaci a řízení minikárového sportu 7.