prohlídka trati, ještě jsem netušil, že to bude moje zatáčka